Værdier og mål

Vi har driftsoverenskomst med Randers Kommune. Derfor har de samme overordnede værdier og mål som de andre institutioner i kommunen.

Værdigrundlag

Tjærbyvejens Vuggestue har særligt fokus på følgende værdier: Omsorg og trivsel og ligeværdig dialog .

Pædagogiske læreplaner

Læreplanerne tager afsæt i vores daglige praksis, hvor vi gennem vores mål og værdier sætter fokus på det enkelte barns udvikling og læring.

Børn med særlige behov

Et barn med særlige behov har brug for anerkendelse, opmuntring, støtte og vejledning. Barnet har krav på at være omgivet af omsorgsfulde og nærværende voksne, der kan rumme barnet, give det tryghed og blandt andet støtte barnet i at danne relationer barn/barn - barn/voksen.

Børnemiljø

Vi har fokus på at minimere støj - det betyder at vi har legetøj i fletkurve, filtdupper under stole, støjdæmpende bagbeklædning. Vi har støjdæmpende plader i vores fællesrum. De nyeste borde har støjdæmpende bordplader.