Vuggestuens Værdigrundlag

Tjærbyvejens Vuggestue har særligt fokus på følgende værdier: Omsorg og trivsel og ligeværdig dialog .

Omsorg og trivsel.

Det er vores teori, at forudsætningen for udvikling og læring er, at barnets grundlæggende behov for omsorg og trivsel er opfyldt. Når barnet trives, bliver det bedre i stand til at udforske sine omgivelser, skabe relationer, modtage læring og deltage aktivt i fællesskabet. Vi drager blandt andet omsorg for barnet ved at dække dets primære behov, prøve at forstå dets signaler, udfordre det til leg og læring og støtte det til at nå næste zone for udvikling.

Vi støtter og vejleder barnet i at skabe gode relationer i børnegruppen - og på tværs af stuerne. Vi har rutiner og en struktur, som skaber en forudsigelig hverdag og opfordrer barnet til at deltage aktivt med henblik på selvhjulpenhed og udvikling.

Vi møder barnet med en nærværende og anerkendende tilgang og vi har stort fokus på kommunikation, konfliktløsning og grænsesætning

Ligeværdig dialog.

Ligeværdig dialog bygger på en gensidig respekt og anerkendelse. Vi tænker den som en fordomsfri og nysgerrig måde, at lære og forstå budskaber, men også at levere i samme ånd. En stor del af børnenes kommunikation er baseret på kropssprog, mimik og lyde eller begyndende sprog. Den voksne skal have en nysgerrig, åben og spørgende tilgang til barnet og støtte og vejlede barnet i at bruge og udvikle sit sprog. Den voksne er rollemodel i sin kommunikation. Hos os er den gerne krydret med den enkeltes personlighed, humor og egen stil.

Vi har særligt fokus på at støtte og vejlede barnet i følgende:

  • At sætte ord på følelser

  • At sige til og fra på en hensigtsmæssig måde.

Det er vores tanke at den ligeværdige dialog skaber mulighed for :

  • At barnet får styrket sit selvværd

  • At barnet får trygge rammer at udvikle sig i, idet den voksne kommunikerer og sætter grænser.

  • At barnet kan skabe relationer til både børn og voksne.