Forældrebestyrelsen

Vi er en selvejende institution, som har vores egen bestyrelse, der kun tager sig af denne institution. Vi har engageret forældre, leder og medarbejdere, som i tæt samarbejde ønsker at arbejde for bedst mulige vilkår for børnene. Det kan bedst skabes af de mennesker, der har nærhed til børnene, og som forholder sig konkret til dagligdagen.

Forældrebestyrelsen

I henhold til serviceloven § 14, skal der oprettes en forældrebestyrelse i alle daginstitutioner.

På det årlige forældremøde er der valg til vuggestuens bestyrelse. Bestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter og 2 suppleanter, som alle deltager i bestyrelsesmøderne. Derudover deltager en personalerepræsentant og institutionens leder. Der afholdes ca. 4 møder årligt.

 Bestyrelsen kan fungere som et vigtigt bindeled mellem personale, øvrige forældre og Randers kommune.

Bestyrelsen har tavshedspligt.

Forældrene har direkte indflydelse på vigtige spørgsmål og indgår i et nært samarbejde med medarbejderne i institutionen. Forældrene involvering er afgørende for den selvejende institution.

Forældrebestyrelsens opgaver kan bestå af:

  • indflydelse i det pædagogiske arbejde i vuggestuen.
  • medbestemmelse for anvendelse af vuggestuens budget
  • godkendelse af budget
  • indstillingsret i forbindelse med ansættelse af personale
  • drøfte relevante og aktuelle emner

Forældrebestyrelsen består af:

Bestyrelsen valgt nov. 2016

Formand: Regitza Lyngbak Stegger - mor til Nikolaj på krudtuglestuen

Louise Ernø Bak - mor til Jacob på krummestuen

Tina Hevring Ebbesen - mor til Mikkelline på krummestuen

Louise Harding Iversen - mor til Nora på krudtuglestuen

Sara Hweidi - mor til Jonas på krudtuglestuen

Louise Bundgaard Nielsen - mor til Oliver på Spilloppestuen

Medarbejderrep:  Pernille Christensen

Leder:                 Anne Vintersbølle