Vuggestuens målsætning

Vores mål er: At leve op til vuggestuens værdigrundlag og implementerede læreplaner i det pædagogiske arbejde.

Delmål

  • At skabe trygge rammer for børnene.

  • At arbejde målrettet på et åbent og udviklende forældresamarbejde.

  • Bevare og udvikle personalesamarbejdet.

  • At det enkelte barns trivsel og udvikling er i højsædet i den pædagogiske praksis.

  • Målrettet at tilegne børnene nye færdigheder.

Det er personalets opgave at påtage sig lederskabet for barnets læring og udvikling ved at styrke barnets naturlige nysgerrighed og eksperimenter.

For at sikre vi lever op til vuggestuens mål er medarbejdernes syn på barnet meget afgørende.

Det betyder, at den enkelte medarbejder i det pædagogiske arbejde bevidst styrker barnets relationsdannelse.