Børn med særlige behov

Et barn med særlige behov har brug for anerkendelse, opmuntring, støtte og vejledning. Barnet har krav på at være omgivet af omsorgsfulde og nærværende voksne, der kan rumme barnet, give det tryghed og blandt andet støtte barnet i at danne relationer barn/barn - barn/voksen.

Et barn med særlige behov kræver et særligt fokus og en særlig indsats. Et barn med særlige behov har specifikke problematikker og vanskeligheder, der kræver en særlig stimulering, udfordring og indsats, der matcher det pågældende udviklingstrin. De børn, vi har i vuggestuen som har et særligt behov, er børn med sociale og fysiologiske vanskeligheder. Gennem tværfagligt samarbejde, analyser og dialog med forældrene, kan barnets vanskeligheder synliggøres og afdækkes med henblik på en særlig indsats og støtte til barnet. Pædagogen kan dermed arbejde målrettet og tilgodese barnets behov.

Pædagogen skal have særligt øje for barnet, når det inddrages i pædagogiske aktiviteter. Det gør vi ved at guide barnet, så det får en succesoplevelse og et øget selvværd / selvforståelse. Forventningerne til barnet må ofte justeres - pædagogen må prioritere, hvad der er værdifuldt for barnet at lære her og nu, hvad der kan udsættes. Dette med henblik på en naturlig udvikling frem for en forceret.

Vi finder det værdifuldt at lære de resterende børn om børn med særlige behov. At lære dem at tage hensyn til de, der blandt andet kan have det svært, de der ikke afkoder signalerne, de der mangler sprog og måske ikke ønsker at lege. Det gør vi igen ved at sætte ord på. Vi hjælper barnet med særlige behov til blandet andet at få formuleret sine ønsker, at sætte grænser for sig selv og at danne relationer, men også at sætte ord på hvorfor barnet måske ikke ønsker leg mm. Der skal være plads til og respekt for forskellighed.