Om samarbejdet

Det kan være svært at begynde det nye liv i vuggestuen, både for barnet og forældrene. Som personale betyder det meget for os , at familien føler sig trygge og velkomne i vuggestuen.

Et godt forældresamarbejde er en forudsætning for barnets trivsel.

Samarbejdet tager sin begyndelse i den indledende samtale, den dag barnet begynder i vuggestuen. Her ligger vi vægt på at informere om hverdagen, de praktiske oplysninger og andre betydningsfulde ting, som endvidere beskrives i en folder som sendes pr. mail til forældrene. Vi tydeliggør vore forventninger til det kommende samarbejde og forældrene får mulighed for at informere os om egne forventninger og fortæller os om barnets vaner, behov og andre ting som kan have betydning for barnet.

I det daglige har vi en samarbejdsform, der bygger på en sammenkobling af fælles ressourcer og viden. derved skaber vi sammenhæng mellem hjem og institution. Vi benytter os af den assertive kommunikationsform, hvilket vil sige en ligeværdig og positiv dialog.

Den daglige kontakt mellem personale og forældre, har stor betydning for barnets trivsel. Både når det drejer sig om gode og dårlige oplevelser, små eller store problemer. Gennem dialogen får vi bedre mulighed for at forstå og agere i forhold til det enkelte barn. Vi står gerne til rådighed med faglig vejledning og rådgivning.