Selvejende institution

Tjærbyvejens vuggestue er en selvejende institution under paraplyorganisationen, Landorganisationen Danske Daginstitutioner - LDD.

Tjærbyvejens vuggestue har igennem mange år været en selvejende institution.

I hverdagen betyder det blandt andet for forældre og personale at :

  • Lederen er til stede og har relationer til alle børn og familier

For vores institution skaber det tryghed, trivsel og udvikling, at lederen er til stede dagligt og kender livet i institutionen og

den daglige kontakt mellem leder og personale giver mulighed for et godt arbejdsklima til gavn for alle.

  • Den selvejende institution har sin egen bestyrelse som kun tager sig af den pågældende institution.

Vores bestyrelse beslutter i samarbejde med medarbejderne de overordnede rammer for institutionen.

Forældrene har direkte indflydelse på vigtige spørgsmål og indgår i et nært samarbejde med medarbejderne i institutionen.

Forældrenes involvering er afgørende for den selvejende institution.

  • Selveje betyder engagement og hjerte.

I vores institution har vi engagerede forældre, leder og medarbejdere, som i tæt samarbejde ønsker at arbejde for bedst mulige vilkår for børnene. Det kan bedst skabes af de mennesker, der har nærhed til børnene, og som forholder sig konkret til dagligdagen.