Mere om Tjærbyvejens vuggestue

Tjærbyvejens Vuggestue er normeret til 36 børn i alderen 0-3 år. Børnene er fordelt på tre stuer - "Krummer", "Krudtugler" & "Spillopper" og der er tre voksne tilknyttet hver stue.

Vi tilbyder en vuggestue med nærhed, overskuelighed og genkendelse. Selv om børnene er tilknyttet en stue, er der mulighed for leg med andre børn og at knytte bånd til en voksen fra andre stuer. Køkkenet er vuggestuens hjerte. Vores dygtige "madmor" tryller med varme retter, rugbrød med pålæg, hjemmebagt brød og en madpakke, når vi skal på længere ture.

Plads til forskellighed

I Tjærbyvejens Vuggestue er der plads til forskellighed, til leg & læring, til omsorg, latter og oplevelser. Der er tid til at have det sjovt, tid til kram og trøst, tid til nære relationer og tid til at lære og opleve nyt. Vores primære opgave med et nyt barn er at skabe tryghed. Barnet skal primært have en relation til stuens personale og vænne sig til de nye omgivelser og rutiner. Dernæst udvides horisonten til legepladsen og resten af huset. Tryghed er den base fra hvilken resten af vuggestueverdenen udforskes og opleves.

Personalet i Tjærbyvejens Vuggestue er engagerede i vores arbejde. Vi bruger hinandens kompetencer og erfaring til at skabe de bedst mulige rammer for trivsel og udvikling for vuggestuens børn. Vi vægter forældresamarbejdet højt, for det er via samarbejdet, vi får skabt god grobund for udvikling, trivsel og glæde hos barnet.

Fremtidens dagtilbud

Tjærbyvejens Vuggestue har siden 2014 indgået i et forskningsprojekt udbudt af Rambøll. "Fremtidens Dagtilbud" har til formål at undersøge børns trivsel og udvikling og strækker sig over to år.

Hverdagen er præget af den struktur, som Fremtidens Dagtilbud har fastlagt. Alle børn skal indgå i et lærende, struktureret miljø mindst 2 x 1/2 time hver uge. Børnene bliver introduceret til og skal deltage i aktiviteter, der tager udgangspunkt i følgende temaer: Kulturelle udtryksformer og værdier, Natur & naturfænomener samt Krop & bevægelse. Hvert tema varer 5 uger.

Aktiviteterne bliver fastlagt ugen inden næste tema går i gang. Børnene er i de samme grupper i et halvt år af gangen. Inden det første tema blev børnene registreret i redskaber, der har til formål at synliggøre de områder, det enkelte barn kan støttes til udvikling. Hvert halve år bliver børnene på ny registreret i disse redskaber og gruppernes sammen sætning kan ændres. Hver gruppe har en fast voksen tilknyttet og denne voksen har ansvaret for gruppen. Den voksne skal registrere noter efter endt aktivitet. Noterne viser bl.a. børnene engagement og umiddelbare udbytte af aktiviteten.

Idet vi er en selvejende institution er vores leder altid i vuggestuen. Hun har timer på kontoret men også faste tider på stuerne. Det giver et nært indblik i børnenes hverdag, i personalets trivsel og mulighed for at drøfte spørgsmål fra forældre ansigt til ansigt.

Hvis I ønsker at besøge Tjærbyvejens Vuggestue, viser vi gerne rundt og fortæller lidt om os, vores hverdag og værdier. Ring 89159872 og aftal et besøg.