Brugertilfredshed

Denne brugertilfredshedsundersøgelse præsenterer resultaterne for Tjærbyvejens Vuggestue baseret på i alt 26 besvarelser.

Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som er besvaret af forældre med børn i den pågældende selvejende institution. Svarprocenten i den samlede undersøgelse blandt forældre til børn i dagtilbud er 55 %.

Resultaterne for institutionen sammenlignes med de samlede resultater for Randers Kommune, og rapporten giver derfor indblik i, om tilfredsheden med institutionen ligger over eller under gennemsnittet blandt alle dagtilbud i hele Randers Kommune.

Brugertilfredshedsundersøgelse 2016

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012