Syge børn

Når vi bliver opmærksomme på at et barn ikke er tilpas, vil vi altid kontakte forældrene.

Sammen vil vi aftale hvilke forholdsregler, der skal tages.

Hvis dit barn fejler noget smitsomt eller har feber må barnet ikke komme i vuggestue.  Du finde fakta om sygdomme på hjemmesiden  www.sygeboern.dk.

Det er vigtigt at dit barn er helt rask, før det kommer i vuggestuen igen.

Ved sygdom vil vi gerne vide, hvad barnet fejler, så vi i tilfælde af børnesygdomme/ smitsomme sygdomme kan underrette de øvrige forældre.

Barnet må komme i institutionen igen, når der ikke længere er smittefare, og barnet kan deltage i de aktiviteter, der foregår i vuggestuen.

Medicin

Vuggestuen giver ikke medicin. Kun i de tilfælde, hvor der er tale om kroniske sygdomme, der kræver længerevarende medicinsk behandling, og som er ordineret af lægen.    Husk I skal aflevere en skriftlig tilkendegivelse fra lægen eller en kopi af recepten.

Kost

Har et barn brug for speciel kost/diæt, skal det altid ske i samarbejde med sundhedsplejerske eller læge.